Martes, Nobyembre 8, 2011

ANG LIHIM NG KALAKASAN

“Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala,at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama” (Job 17:9).

Bumibitiw na ang mga tao sa kanilang mga buhay,
Ang mga nanlilibak ay naglipana—
Mga umaaglahi sa lahat ng paligid
Ang mga matatalinong tao ay hindi matagpuan.
Kapag ang higaan ay gawa sa kadiliman
Ang katiwalian ang naging ama nila.
Panahon na para sa mga walang malay
Ang mamangha sa pamamagitann nito at
Alugin ang sarili laban sa mga paimbabaw
O sana ay may isang mangatwiran para sa tao sa harap ng Diyos,
Nang ang mga makatuwiran ang panghawakan ang kanilang mga pamamaraan
At ang ilaw ng mga makasalanan ay mamatay—
Ang kinang ng kanyang apoy ay mamatay.
Ang paraan ng makasalanan ay madulas
At ang kasalanan ay isang kahalayan, lakas na sumasakmal;
Ngunit siya na may malinis na mga kamay
Ay magiging malakas
Na malakas.